شوره سر و راه های درمان آن

شوره سر و راه های درمان آن شوره سر و راه های درمان آن :ممکن است شوره سر بیماران در اثر کم شدن آب بدن و یا پوست های سر خشک شده بوجود بیایید البته امکان دارد در برخی مواقع شوره سر به علت هاب متعددی مانند بیماری‌های پوستی نظیر اگزما ، عفونت های…

آیا کاشت موی صورت یا همان ریش امکان پذیر است

آیا کاشت موی صورت یا همان ریش امکان پذیر است علت کم مویی در صورت آقایان آیا کاشت موی صورت یا همان ریش امکان پذیر است : یکی از دغدغه های مردان در سن بلوغ رویش مو در صورت است . البته در برخی مردان که با رویش مو مواجه…