کوچک کردن سینه در مردان (ژینکو ماستی)

کوچک کردن سینه در مردان (ژینکو ماستی) کوچک کردن سینه در مردان (ژینکو ماستی) :کوچک کردن سینه در آقایان که در علم پزشکی  به ((ژنیکوماستی)) و یا (( ماموپلاستی کاهنده )) گفته میشود که  از سوی پزشکان  متخصص ، بمنظور کاهش پستان در آقایان  انجام میشود وجود چربی های زائد در…